Hoidettu 9 ha metsätila. Taimikot raivattu kertaalleen. Rehevät kasvupohjat. 

Taimikot ovat kertaalleen raivattuja kuusitaimikoita ja hyvässä kasvussa. Tilalla on myös kasvatusmetsää ja hieman päätehakkuuikäistä metsää. Tässä tutustumisen arvoinen kohde. Tasaiset ja rehevät maapohjat.

Kulku tilalle Toiviontien ja Isoaho -tien kautta. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

kaavamerkintä metsämaa

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tieoikeudet kts kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tien käyttö Isoahontien kautta. Ei merkitty kiinteitörekisteriin, mutta vuosittain maksetaan tiemaksuja tienkäytöstä noin 50 €.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 921-403-876-1 Kuuslahden osakaskunta