Metsäpalsta lähellä Vetelin keskustaajamaa.

Vetelissä, Pilvilammen metsätien varressa metsäpalsta 43,8 ha (tilasta KAINULA 4:26). Puustoa 1260 m3, josta valtaosa 9,7 ha on varttunutta (03) kasvatusmetsää. Nuorta kasvatusmetsää on 4,6 ha ja uudistuskypsää metsää 1,1 ha. Taimikoita on 14,8 ha ja siemenpuuasennossa olevaa metsää 1,3 ha (siemenpuut saa poistaa, alue taimettunut). Taimikoissa ei ole välitöntä hoidontarvetta, kuviolla 263 perkaus noin 5 vuoden kuluttua. Ojitukset on tarpeellisilta osin laitettu juuri kuntoon.
Alue on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa ja palstan rajalla opaskyltit.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole