Metsäpalsta 13-valtatien varressa.

Vetelin Matinnevalla 14,7 ha määräalapalsta tilasta RIIHIMÄKI 26:0. Palsta sijaitsee 13-valtatien varressa, Halsualle lähtevän maantien risteyksen kohdalla. Maantieltä hyvät liittymät kohteelle. Halsuan puoleiselta reunalta palsta rajoittuu "vanhaan" Veteli-Perho tiehen. Kaikenikäisiä puustoja taimikoista päätehakkuuikäisiin saakka.

Puustoa noin 1220 m3 ja käsittää hyviä metsänhoidollisia harvennus- ja päätehakkuukohteita.

Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat nauhalla ja tienvarressa opastemerkki.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä ja rasitteista vapaana

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuus yhteisiin jää kantatilalle.