Palsta metsätien varressa.

Vetelin Pulkkisessa 13,0 ha määräalapalsta KOTIRANTA 7:305 -nimisestä tilasta. Palsta rajautuu metsätien varteen noin 320 m matkalta. Koko palsta on hyväkasvuista metsämaata (suuri osa MT-tyyppiä). Puustot kasvuisassa kunnossa, varttunutta (03) kasvatusmetsää 8,7 ha ja uudistuskypsää metsää 1,7 ha. Kuvioilla 41 ja 44 metsänuudistamistyö (2,3 ha), mikä huomioitu arviossa.

Metsäpalsta on nauhoitettu maastoon oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kuvioilla 41 ja 44 (2,3 ha) metsänuudistamisvelvoite.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät kantatilalle.