Vetelin Sillanpäässä SILTAMÄKI 102:0 -niminen metsätila 30,3 ha. Puustoinen metsätila, hyvällä sijainnilla maantien 751 varressa. Tilaan kuuluu 3 palstaa, joista kookkain lähtee suoraan maantiestä ja toinen on pääosin luonnontilaista suoaluetta Pohjasnevalla. Kolmas 0,5 ha:n palsta on upealla paikalla Halsuanjoen varressa.
Taimikoita 2,6 ha (2-6 m pituisia) hyvässä kasvussa, pääosin tukikelpoisia hoitokohteita. Nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä 8,8 ha, jotka pääosin harvennettu äskettäin. Uudistuskypsiä metsiä 9,4 ha. Metsämaapohjat reheviä, paljon mustikka (MT) -tyypin kasvupohjia. Kookkain palsta rajoittuu maantiehen ja sen läpi/tilan rajaa kulkee autoajokelpoinen viljelystie.

Tila nauhoitettu (suopalstaa lukuunottamatta) oranssilla Metsätilat -nauhalla ja opastekylteillä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Poikkeuslupamenettely

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) 924-410-878-2 SORA- JA SAVIPALSTAT Osuus: 0,006677 / 0,125000 2) 924-410-878-29 TERVA- JA SAVIHAUTA Osuus: 0,004342 / 0,125000 3) 924-876-2-0 YHTEISET VESIALUEET Osuus: 0,011020 / 10,432500