Metsätila lähellä Vetelin keskustaa.

Vetelin Tunkkarilla/Kainu sijaitseva metsätila VANHA-PELTOLA 8:415, jossa kaksi erillista palstaa, pinta-ala yhteensä 16,7 ha. Molemmat palstat sijaitsevat metsäautotieiden varressa. Tunkkarilla oleva kohde on Lumppiontien varressa. Palsta on suurelta osin erittäin hyvässä kasvussa olevaa nuorta havupuustoa, joka kertaalleen harvennettu ja järeytymässä tukkikokoon. Ojitetulla osalla nuoren metsän harvennuskohdetta.
Tilan toinen palsta on Vehmaskallion metsätien (13-tien varrella olevan hirsimökkiveistämön vierestä lähtevä metsätie) varressa. Palstalla on päätehakkuu- ja harvennushakkuumahdollisuuksia. Kuvion 444 siemenpuina olevat mäntytukkipuut saa poistaa. Taimikonhoitokohteista osa juuri tehty. Ojitetut metsäalueet kannattaa kunnostusojittaa puuston kasvun turvaamiseksi.
Palstat on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa on opastekyltit.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (924-Kv 36 §)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistöreksiteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 924-876-2-0 YHTEISET VESIALUEET Osuus: 0,030559 / 10,432500