Suurehko metsätila Sonkajärven ja Vieremän rajoilla, lähellä Sukevaa. Hyvät ja kantavat tieyhteydet.

Uudistamisvelvoitetta noin 23,0 ha mutta myös ensiharvennettavaa. Runsaasti myös polttopuuta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistö myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiekustannukset kaikkiaan alle 150 €/v

Osuus yhteisiin Ei ole