Tulevaisuuden metsäpalsta hyvän, peruskunnostetun metsäautotien varrella lähellä Vieremän taajamaa.

Hoidettavaa ja harvennettavaa sekä myöskin sulan maan avohakkuumahdollisuuksia. Pääasiassa mustikkatyypin kangasmaita .  Kantava metsäautotie halkaisee tilan.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitettu talousveden ottamis- ja johtamisoikeus lähteestä sekä rasitettu tieoikeus Kettukallion yksityistien tiekunnan osakkaille. Venevalkamaoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kettukallion metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vieremän osakaskunta