Myydään Linjamäki-nimisestä tilasta kahdesta erillisestä palstasta koostuva yhteensä noin 24,5 ha metsämääräala. Tilan rakennukset Toulaudentien varressa noin 2,5 ha tontilla eivät kuulu myytävään alueeseen (myyjille jäävä alue on rajattu esitteen liitteenä olevaan kuviokarttaan vihreällä värillä).

Määräalan pinta-alasta noin 60 % (14,8 ha) on taimikoita. Taimikot ovat kokonaisuudessaan hyviä  ja ne on hoidettu Metsänhoitoyhdistyksen toimesta viimeisen viiden vuoden sisällä, joista viimeisimmät kaksi vuotta sitten. Kuvio 415,1 (2,1 ha) olisi näistä uudestaan tulossa raivauksen tarpeeseen. Kohteen maapohjista noin 40 % on ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta, kuivahkoa kangasta tai vastaavaa turvemaata on myös noin 40 % ja loput maapohjasta noin 20 % on kuivaa kangasta tai vastaava turvemaata. Turvemaiden osuus pinta-alasta on reilu puolet. Turvemaiden vesitalous on taimikoiden osalta kunnossa, mutta kasvatusmetsien osalta voisi harkita kunnostusojitusta ja ne olisi hyvä tuhkalannoittaa. Määräalalla ei metsänhoitosuositusten mukaan ole heti hakattavaa puustoa.

Eteläisemmälle palstalle ei ole tieyhteyttä, mutta virallinen tieyhteys molemmille palstoille määritetään lohkomistoimituksessa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 17.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei myytävän määräalan osalla.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Ei myytävän määräalan osalla.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle tehdään tarvittavat tieoikeudet lohkomistoimituksessa (sisältyy lohkomimaksuun).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annteaan puolet osuuksista Kyminkosken jakokunnan yhteiseen vesialueseen 931-409-876-1 (ks. kiinteistörekisteriote).