Puuha- ja virkistyspalstaa etsivälle!

Lähellä Viitasaaren ja Kannonkosken rajaa Soralammen rannalla sijaitseva 6,5 hehtaarin Malmilahti -nimisen tilan maapohjat ovat rehevät ja ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta. Osa maapohjasta on entistä peltoa, jotka on istutettu noin 20 vuotta sitten kuuselle. Tilalla on puustoa noin 350 m3, josta heti hakattavaa on metsänhoitosuositusten mukaan vajaat 100 m3. Nykypuuston kasvu on noin 4,7 m3/ha/v.

Tilalla on taimikon ja nuoren metsänhoidon tarvetta kuvioilla 2, 3 ja 6 (yht. 1,4 ha). Kuvio 4 (2,4 ha) on muokattu, mutta tarvitsisi kasvupaikan mukaisesti kuusen istutuksen. Kuviot 1 ja 7 (yht. 0,8 ha) on mahdollista harventaa tai uudistushakata.

Kiinteistöllä on rantayleiskaavaan merkitty yksi loma-asunnon rakennuspaikka (RA-1), joka avautuu ilmansuunnaltaan länteen ja pohjoiseen.

Tilalle menee henkilöautolla ajettava tie, jota pitkin viiden metrin levyinen tieoikeus tilalle.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 22.10.2019 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Muurue- ja Vuosjärven rantayleiskaava.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilalle on yleiskaavaan varttu yksi rantarakennuspaikka loma-asuntorakentamiseen (ks. kaavakartta ja lisätietolinkki). Rakennusoikeus enintään 300 k-m2. Lisätietoja rantamisesta antaa Viitasaaren kaupungin tekninen toimi.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Lakisääteistä metsänvilejelyä 2,4 ha (kuvio nro 4).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalle viiden metrin tieoikeus (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote). Tien pidosta on sovittu suullisesti naapuritilojen kanssa. Tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 931-403-876-2 Huopanan jakokunnan vesialue (ks. kiinteistörekisteriote).