Pienehköä metsäsijoituskohdetta hakevalle!

Pohjois-Savon ja Keski-Suomen rajalla Honkakankaan metsäautotien varressa sijaitseva 14,1 ha metsätila.

Tilan maapohjat ovat ravinteisuudeltaan kuivahkoa kangasta. Kitumaaksi luokiteltavaa suota tilalla on noin hehtaari. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 900 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,0 m3/ha/v. Puustosta on heti hakattavissa noin 30 m3 . Pääosa hakkumahdollisuuksista ajoittuu noin 10 vuoden päähän. Tilan pinta-alasta reilut 60 % on kasvatusmetsää, joka pääosin varttunutta kasvatusmetsää. Männyn taimikoita tilan pinta-alasta on noin reilu neljännes ja ne ovat muutaman vuoden päästä tulossa raivauksen tarpeeseen. Tilan läpi menee kunnossa oleva metsäautotie.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 4.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Honkakankaan metsätie (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistö kartalla).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu 26,44 €/vuosi

Osuus yhteisiin Ei ole