Puustoinen metsätila hyvällä tieyhteydellä!

Viitasaarella Pyydysmäessä Ruuhijärventien varrella sijaitseva puustoinen ja hyväkasvuinen 37,7 ha metsätila, jonka pinta-alasta noin 75 % on varttunutta kasvatusmetsää.

Tilan ainespuusto on noin 4800 m3, josta heti harvennushakattavaa puustoa metsänhoitosuositusten mukaan on noin 450 m3. Varttuneista kasvatusmetsäkuvioista iso osa on uudistettavissa kymmenvuotiskauden lopulla. Tilan keskipuusto on noin 132 m3/ha metsämaalla ja nykypuuston kasvu on hyvä noin 7,1 m3/ha/v. Tilalla on taimikoita vain vajaat 10 % pinta-alasta (noin 3,3 ha), joissa taimikonhoito ja perkaus olisivat muutaman vuoden sisällä ajankohtaisia. Tilan maapohjat ovat keskimäärin kuivahkoa kangasta. Turvepohjaisia maita on noin 10 % pinta-alasta. Näillä alueilla kunnostusojitus ja terveyslannoitus voisi olla suositeltava toimenpide.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 29.8.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekiteriote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuisia tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 931-404-876-5 Ilmolahden jakokunnan vesialue (ks. kiinteistörekiteriote).