Puustoinen 17,6 ha metsätila hyvällä sijainnilla!

Lähellä Vesannontietä hyväkuntoisen Hiekka-ahon metsätien varressa sijaitsevan kohteen maapohjat ovat hyväkasvuiset ja keskimäärin ravinteisuudeltaan kuivahkoa kangasta. Suota tilalla ei ole. Tilan pinta-alasta yli 70 % (noin 12,7 ha) on lähivuosina harvennuksen tarpeeseen tulevaa varttunutta kasvatusmetsää. Lähes loput pinta-alasta on valmiiksi muokattua simenpuumetsikköä (noin 3,9 ha). Taimikoita tilalla ei ole. Kohteella on mäntyvaltaista puustoa noin 2800 m3, josta harvennushakattavaa on metsänhoitosuositusten mukaan lähivuosina noin 700 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,0 m3/ha/v.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 18.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteisön karttaote)

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköinen panttikirja kuoletetaan kaupan kohteen osalta ennen kaupan tekoa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuisia tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 931-409-876-1 Kyminkosken jakokunta 2) Yhteinen maa-alue 931-409-878-9 Terveyslähde (hälsobrunn) (ks. kiinnteistörekisteriote).