Vesannontien itäpuolella Valkeisentien läheisyydessä sijaitseva 10,7 ha Valkeiskorpi-niminen metsätila on hyvä kohde polttopuu- ja harrastepalstaa etsivälle.

Tilan maapohjat ovat ravinteisuudeltaan vähintään tuoretta kangasta tai ravinteikkaampaa lehtomaista kangasta. Maapohjat ovatkin osin entistä peltomaata, jotka istutettu kuuselle. Tilan vesitalous on kunnossa, koska pääoja kaivettu kymmenkunta vuotta sitten. Tilalla on koivuvaltaista puustoa noin 900 m3. Heti hakattavaa puustoa on noin 500 m3, josta reilut 350 m3 uudistushakkuusta (kuviot 7 ja 9). Tilan taimikot ovat pääsäntöisesti hyviä ja täystieheitä, mutta vanhojen peltomaiden osalta on havaittavissa boorin puutosta.  Näille terveyslannoitus olisi paikallaan. Kuviot 10 ja 20 olisivat raivauksen ja ylispuuston poiston tarpeessa. 

Tilalle ei ole merkitty virallista tieoikeutta kiinteistörekisteriin mutta myyjä, joka omistaa myös viereisen tilan, antaa tilalle kulkuoikeuden vajaan 100 m päässä sijaitsevalta Valkeisentieltä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 22.1.2019 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tilalle ei ole merkitty virallista tieoikeutta kiinteistörekisteriin, mutta myyjä antaa tilalle kulkuoikeuden Valkeisentieltä (naapuri tila pohjoisrajaan rajoittuen on myös myyjän omistuksessa). Valkeisentiestä on peritty vuosittan tiemaksua, joka arviolta noin 30-40 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 931-412-876-1 Kiminki-Seppälän jakokunta 2) Yhteinen vesialue 931-412-876-12 Koiralampi 3) Yhteinen vesialue 931-412-876-18 Saarilampi