Runsailla tieoikeuksilla varusteltu kasvatusmetsä- ja taimikkovaltainen määräala.

Kohteen kasvatusmetsät ovat pääosin hoidettuja. Välitöntä taimikonhoitotarvetta löytyy noin 1,7 ha (kuviot 56, 60 ja 68).

Määräalan länsipäädyn läpi virtaa Kontopuro, joka on ollut metsäojitusten vaikutuksessa Iso Kontojärvestä aina Porasenjokeen asti. 

Kohteessa on toistaiseksi voimassa oleva suullinen metsästysvuokrasopimus paikallisen metsästysseuran kanssa.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Myytävä määräala ei kuitenkaan sijaitse emäkiinteistön kiinteistörekisteriotteessa merkityillä kaava-alueella. Kts. kiinteistörekisteriote.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2008-K23730) Kontojärven metsätie, tieoikeus (000-2008-K23758) ja tieoikeus (000-2008-K23769). Kts. kiinteistörekisteriote ja liite tieoikeudesta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään emäkiinteistön kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2008-K23730) Kontojärven metsätie, tieoikeus (000-2008-K23758), tieoikeus (000-2008-K23767) ja tieoikeus (000-2008-K23769). Kts. kiinteistörekisteriote ja liite tieoikeudesta

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Emäkiinteistön yhteiset alueet eivät siirry määräalan kaupan mukana.