Myytävä kohde sijaitsee Isokosken tien pohjoispuolella Porasenjoen itäpuolella. Uuudistusikäistä metsää palstalla on noin 6,6 ha, varttunutta kasvatusmetsää on noin 1,7 ha ja nuorta kasvatusmetsää on noin 1,1 ha.

Tarjous on jätettävä viimeistään 29.1

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole