Kohde sijaitsee Tuprenpakan metsäautotien varressa. Myytävälle määräalalle on hyvä tieyhteys. Nuorta kasvatusmetsää myytävällä määräalalla on noin 8,4 ha, varttunutta kasvatusmetsää on noin 1,9 ha, uudistusikäistä metsää on  noin 0,9 ha ja  taimikkoa noin 4,3 ha.

Tarjous on jätettävä viimeistään 29.1

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole