Kohde muodostuu kiinteistöstä Järvensivu 12:56 sekä kiinteistöstä Järvensivu 12:54, lukuun ottamatta tilaan kuuluvia peltoalueita, jotka myydään erillisenä määräalana.  Kiinteistön Järvensivu 12:56 pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 11,768 hehtaaria.  Metsäarvion mukainen p-ala on noin 12 hehtaaria.  Kiinteistöstä Järvensivu 12:54 kantatilana myytävän alueen pinta-ala on yhteensä noin 27 hehtaaria, josta metsäarvion mukaan noin 19,3 hehtaaria on metsämaata.  Tilan lännenpuoleisella palstalla on 6,6 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue, jonka puusto ja pinta-ala ei sisälly metsäarvioon (kuviokartan kuviot 1-4).  Lisäksi tilaan kuuluu noin 0,39 hehtaaria viljelyssä olevaa tukioikeudellista peltoa, jonka vuokrasopimus on voimassa 30.4.2020 saakka.  Tilakokonaisuuden ainespuumäärä on noin 2403m3, josta uudistettavaa puustoa on hieman alle 1000m3.  Maapohjista yli 80% on mustikkatyyppiä.  Hyvät metsätieyhteydet.  Hintapyyntö: 105.000€ / kirjalliset tarjoukset viimeistään 22.2.2019

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet olemassa oleviin metsäteihin, luonnonsuojelualue sekä maantien suoja-alue Havangantien varressa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilan 12:56 pienemmälle palstalle ei ole kirjattua tieoikeutta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus vesialueisiin.