Kahdesta vierekkäin sijaitsevasta metsätilasta koostuva kokonaisuus Taipaleentien varressa. Tila Ahoranta rajoittuu noin 180 metrin matkalta Ylä-Havankajärveen. Arvioitu kokonaispuusto 700 m3, josta tukin osuus on yli puolet. Hyvät rehevät kasvupohjat.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 10.10. mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Liitteenä kantatilaselvitys. Taipaleentien itäpuolelle on mahdollista tämän mukaan rakentaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On