Pikitien varressa sijaitseva, lähes puhdasta männikköä käsittävä hyväpuustoinen tila.  Puumäärä metsäarvion mukaan noin 6195m3.  Tilan pinta-alasta lähes 80% on varttuneita kasvatusmetsiä, joissa keskipuusto on noin 170m3/hehtaarilla.  Tilalle on juuri laadittu uusi, 10 vuotta voimassa oleva metsäsuunnitelma, jonka mukaan ensimmäiselle viisivuotiskaudelle ehdotettu hakkuupinta-ala on yhteensä noin 15 hehtaaria.   Hyvät tieyhteydet.  Tila rajoittuu kaakkoisosastaan noin 200 metrin matkalta valtion pikitiehen. Tilan pohjoisrajalla kulkee Sammatin metsätie.  Tila ei ole ollut osakkaana em. metsätien rakentamisessa, kun se on perustettu vuonna 2004.  Tilan sisällä kulkee oma metsätien runko, jota on myös mahdollista hyödyntää.  Hintapyyntö: 190.000 euroa / kirjalliset tarjoukset viimeistään 13.12.2019 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Sammatin metsätie kulkee pohjoisrajalla

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila ei ole osakkaana pohjoispäässä kulkevassa Sammatin metsätiessä.

Osuus yhteisiin Ei ole