Metsätila huippuhyvällä sijainnilla Ylivieskan taajaman kainalossa. Rakentaminen voi olla mahdollista Vähäkankaantien pohjoispuolelle suunnittelutarveratkaisulla. Yleiskaavassa merkintä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue: Alue varataan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Muuta kuin maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista koskee suunnittelutarveharkinta). Myydään tarjousten perusteella. Hintapyyntö 37500,- / tarjous. Tarjoukset 20.5.2019 mennessä.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kulkuoikeus naapurikiinteistölle kiinteistörekisterikartan osoittamasssa paikassa. Rasite sähkölinjasta. Rasite rautatien näkemäalueesta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Sijainti yleisen tien varressa

Osuus yhteisiin Ei ole