Metsätila, josta on mahdollisuus ostaa joko yksi kolmesta metsä arvioiden mukaisesta osa-alueesta tai sitten kaikki yhdessä.
Kohde muodostuus kahdesta kiinteistöstä.
Tila rajautuu Näsijärveen yhdestä kapeasta kärjestä.
Tila on hyväpuustoinen ja sille on hyvät tieyhteydet.
Ylöjärven kaupungin tulkinnan mukaan tilalle on vaikea saada rakennuspaikkoja.
Mikäli tarjoat, merkitse tarjoukseen mitä osa-aluetta tai kokonaisuutta tarjouksesi koskee. Osa-alueet on nimetty värikkäässä osa-aluekartassa kynällä.
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistöllä Ranta-Päivölä I (1:239) on voimassoleva yleiskaava. Kaavakartta ohessa pdf:nä,

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Lisätietoja Ylöjärven kaupunki / kaavoitus

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteet ohessa, tierasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöt myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Toisella kiinteistöistä on osuus yhteiseen vesialueeseen ja toisella sorapalstaan.