Tulostettava myyntiesite löytyy Ladattavat aineistot -osiosta.

Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 1
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 2
Lato
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 3
Kuvio 4 Riihilammen ranta
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 4
Kuvio 5 Riihilammen ranta
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 5
Sauna
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 6
Talo
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 7
Kuvio1
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 8
Kuvio4
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 1
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 2
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 3
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 4
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 5
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 6
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 7
Välitalo 2:7 (593-449-2-7) 8
Metsätila (Kiinteistö)

Välitalo 2:7 (593-449-2-7)

Pieksämäki

Kohdenumero: 230212899

Pinta-ala

6,082 ha

Ainespuun määrä

1 077 m³

Tarjoa viimeistään

13.6.2023 15:00

Hintapyyntö

31 000 €

Tee tarjousOta yhteyttä

Kuvaus

Jäppilässä Ruuhilammella osoitteessa Nurkkalantie 49a, 77570 Jäppilä oleva 6,082 ha:n metsätila.

Jäppilän Ruuhilammella Nurkkalantien päässä oleva metsätila, jossa on lahovikaiset, homevaurioiset, arvottomat, kaikkiin käyttötarkoituksiin soveltumattomat rakennukset. Tilan maapohjat ovat valtaosin entisiä peltoja, joilla on koivuvaltaista puustoa noin 1000 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 500 m3. Tilalle on tieyhteys ja 3 m leveä tieoikeus. Hintapyyntö on 31 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään tämän myyntiesitteen kautta 13.6.2023 klo 15.00 mennessä. Huom ! Tämän kiinteistön rajanaapurina oleva Riihilampi 2:0 niminen kiinteistö on myös myynnissä. Ohessa linkki Riihilampi tilan myyntiesitteeseen: https://www.metsatilat.fi/osta/220210613 Myyntikohde on ulosmitattu ja myynti toimitetaan ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä. Tarjouksen hyväksymisessä sekä toimeksiantoa ja myyntiä koskevissa ehdoissa noudatetaan soveltuvin osin ulosottokaaren 5 luvun säännöksiä, jonka soveltamisesta vastaa ulosottomies (kihlakunnanvouti). Ostotarjous kohteesta on tehtävä tämän myyntiesitteen kautta 13.6.2023 klo 15.00 mennessä. Tarjousajan päättymisen jälkeen ulosottomies (kihlakunnanvouti) valitsee kauppaan johtavan tarjouksen. Kun ostotarjous on hyväksytty, ostajan on heti suoritettava käsiraha Ulosottolaitoksen virkavaraintilille, ellei koko kauppahintaa makseta joko välittömästi tai kihlakunnanvoudin määrittelemän maksuajan puitteissa. Käytännössä ostaja sopii maksuajan välittäjän kanssa. Ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa loppukauppahinnalle. Maksuaika loppukauppahinnalle on kolme viikkoa ostotarjouksen hyväksymispäätöksestä lukien. Maksuaika voi olla erikseen sovittaessa enintään 6 viikkoa. Mikäli maksuaikaa annetaan, koko kauppahinnalle on maksettava korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Maksuajan päätyttyä ostajan on suoritettava kauppahinnalle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti määräytyvää viivästyskorkoa, kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti on toimitettu. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 9,5 %. Tarjouksen tekijän tulee suorittaa Ulosottolaitokselle ilmoitettu käsiraha ja/tai loppukauppahinta ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI93 8129 9710 0163 61. Viitenumero ilmoitetaan erikseen. Jollei ostaja maksa kauppahintaa maksuaikana, toimitetaan uusi myynti. Ostajan on korvattava erotus, jos kauppahinta uudessa myynnissä jää alhaisemmaksi kuin ostajan tekemä tarjous lisättynä ulosottokaaren 5 luvun 24 §:n 2 momentissa tarkoitetulla korolla. Ostajan on myös korvattava kulut, jollei niitä saada ylijäämästä. Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun myynti on tullut lainvoimaiseksi ja koko kauppahinta on maksettu ulosottomiehelle. Myynnin valitusaika on kolme viikkoa ostotarjouksen hyväksymispäätöksestä lukien. Myös ostajan on vedottava mahdolliseen virheeseen myyntikohteessa valitusajan kuluessa. Ostajalla on oikeus tarkastaa omaisuuden kunto jo ennen sen hallintaan ottamista. Mikäli päätöksestä valitetaan, omistusoikeus ei siirry ostajalle eikä kauppakirjaa luovuteta ennen kuin valitus on lopullisesti käsitelty. Ennen kauppakirjan saamista ostajat eivät saa käyttää omaisuutta sen arvoa alentavalla tavalla. Kauppakirja luovutetaan ostajalle tai tämän määräämälle taholle (rahoittajapankille) viipymättä sen jälkeen, kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Erillistä kaupantekotilaisuutta ei järjestetä, vaan ostaja maksaa mahdollisesti jäljellä olevan loppukauppahinnan maksuajan korkoineen ulosottolaitoksen tilille sovittuna maksupäivänä. Mikäli ostotarjouksen hyväksymispäätöksestä valitetaan, kauppahinnan tilitystä ei tehdä ennen asian ratkaisua, vaan maksettu kauppahinta jää odottamaan Ulosottolaitoksen tilille tuomioistuimen ratkaisua. Jos tuomioistuin kumoaa myynnin valituksen johdosta, ulosottoon maksettu kauppahinta palautetaan takaisin kauppahinnan maksaneelle taholle (pankin ollessa maksaja, rahoittajapankille).

Lisätiedot

Sisältää rakennuksia

Kyllä

Kaavoitus

Kyllä

Tie perille

Kyllä

Omaa rantaviivaa

Kyllä

240 m, järvi

Yksityiskohdat

Rakennukset

Ladattavat aineistot

 • Kiinteistörekisteriote

  593-449-2-7_KO_1682655137372.pdf (42.97 KB)

 • Kiinteistön kartta

  593-449-2-7_ATKT_1682655147984.pdf (299.13 KB)

 • Kuviokartta

  Välitalo_Kuviokartta.pdf (819.23 KB)

 • Metsäarvio

  Välitalo_Metsäarvio.pdf (314.63 KB)

 • Kuviotiedot

  Välitalo_Kuvioluettelo.pdf (209.86 KB)

 • Kaavakartta

  Kaavatiedot_Ja_Kaavakartta.pdf (357.9 KB)

Hintatiedot

Kohteen hinta

Kohteen hintapyyntö on 31 000 €, voit tarjota enemmän tai vähemmän.

Ostajalle tulevat maksut

Ostaja maksaa kauppahinnan lisäksi varainsiirtoveron 4% kauppahinnasta ja lainhuudon haun 151 euroa.

Tee tarjous

Kysymykset0

Kohteesta ei ole esitetty vielä kysymyksiä. Kysymyksiä voi esittää alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Tilaa Metsätilat.fi-uutiskirje

Tilaa Metsätilat.fi-uutiskirje

Saat sähköpostiisi ajankohtaista tietoa metsän ostamisesta, metsän myynnistä ja metsän hintakehityksestä.

Tilaa
 • Osta
  • Myy
   • Myy tila tai kiinteistö
   • Myyntitoimeksianto
   • Metsätilat.fi palvelut
  • Ohjeet ja oppaat
  • Yhteystiedot
  • Tietoa palvelusta
  • Seuraa meitä

  © 2023 Metsätilat.fi

  • Tietosuojaseloste
  • Välittäjille