Tulostettava myyntiesite löytyy Ladattavat aineistot -osiosta.

Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 1
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 2
Niemenkangas: Iso-Perkai ranta
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 3
Niemenkangas: Kuvio 36
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 4
Niemenkangas: Kuvio40
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 5
Niemenkangas: Kuvio44
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 6
Niemenkangas: Kuvio46
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 7
Niemenkangas: Kuvio51
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 8
Niemenkangas: Kuvio52
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 9
Niemenkangas: Kuvio55
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 10
Niemenkangas: Kuvio56
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 11
Niemenkangas: Kuvio57
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 12
Niemenkangas: Kuvio58
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 13
Niemenkangas: Kuvio59
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 14
Lehtola: Kuvio1
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 15
Lehtola: Kuvio3
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 16
Lehtola: Kuvio4
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 17
Lehtola: Kuvio5
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 18
Lehtola: Kuvio7
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 19
Lehtola: Kuvio10
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 20
Lehtola: Kuvio13
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 21
Lehtola: Kuvio17
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 22
Lehtola: Kuvio18
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 23
Lehtola: Kuvio19
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 24
Lehtola: Kuvio21
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 25
Lehtola: Kuvio25
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 26
Lehtola: Kuvio26
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 27
Lehtola: Kuvio27
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 28
Lehtola: Kuvio29
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 29
Lehtola: Muuntaja
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 1
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 2
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 3
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 4
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 5
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 6
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 7
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 8
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 9
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 10
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 11
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 12
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 13
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 14
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 15
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 16
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 17
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 18
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 19
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 20
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 21
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 22
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 23
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 24
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 25
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 26
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 27
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 28
Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8) 29
Metsätila (Kiinteistö)

Niemenkangas 12:16 (593-419-12-16) ja Lehtola 3:8 (593-402-3-8)

Pieksämäki

Kohdenumero: 230212984

Pinta-ala

76,46 ha

Ainespuun määrä

7 024 m³

Tarjoa viimeistään

14.6.2023 15:00

Hintapyyntö

450 000 €

Tee tarjousOta yhteyttä

Kuvaus

Pieksämäellä Paltasella Luomantien, Paltamäentien, Hietamäentien ja Lyyrantien alueilla olevat kaksi metsätilaa.

Pieksämäellä Paltasella olevat kaksi metsätilaa. Kiinteistö Lehtola 3:8 on neljässä eri palstassa ja on maapohjiltaan rehevä ja kuusivaltainen. Kiinteistö Niemenkangas 12:16 on yhdessä palstassa ja on maapohjiltaan karumpi ja mäntyvaltainen. Puustoa tiloilla on yhteensä noin 7000 m3. Kiinteistöltä Lehtola on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 1500 m3. Tilojen taimikoissa on nuorissa metsissä on vähäisessä määrin hoito- ja terveyslannoituksen tarvetta. Tilojen tieoikeudet ja -yhteydet ovat kunnossa. Hintapyyntö 450 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään tämän myyntiesitteen kautta 14.6.2023 klo 15.00 mennessä. Myyntikohde on ulosmitattu ja myynti toimitetaan ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä. Tarjouksen hyväksymisessä sekä toimeksiantoa ja myyntiä koskevissa ehdoissa noudatetaan soveltuvin osin ulosottokaaren 5 luvun säännöksiä, jonka soveltamisesta vastaa ulosottomies (kihlakunnanvouti). Ostotarjous kohteesta on tehtävä tämän myyntiesitteen kautta 14.6.2023 klo 15.00 mennessä. Tarjousajan päättymisen jälkeen ulosottomies (kihlakunnanvouti) valitsee kauppaan johtavan tarjouksen. Kun ostotarjous on hyväksytty, ostajan on heti suoritettava käsiraha Ulosottolaitoksen virkavaraintilille, ellei koko kauppahintaa makseta joko välittömästi tai kihlakunnanvoudin määrittelemän maksuajan puitteissa. Käytännössä ostaja sopii maksuajan välittäjän kanssa. Ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa loppukauppahinnalle. Maksuaika loppukauppahinnalle on kolme viikkoa ostotarjouksen hyväksymispäätöksestä lukien. Maksuaika voi olla erikseen sovittaessa enintään 6 viikkoa. Mikäli maksuaikaa annetaan, koko kauppahinnalle on maksettava korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Maksuajan päätyttyä ostajan on suoritettava kauppahinnalle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti määräytyvää viivästyskorkoa, kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti on toimitettu. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 9,5 %. Tarjouksen tekijän tulee suorittaa Ulosottolaitokselle ilmoitettu käsiraha ja/tai loppukauppahinta ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI93 8129 9710 0163 61. Viitenumero ilmoitetaan erikseen. Jollei ostaja maksa kauppahintaa maksuaikana, toimitetaan uusi myynti. Ostajan on korvattava erotus, jos kauppahinta uudessa myynnissä jää alhaisemmaksi kuin ostajan tekemä tarjous lisättynä ulosottokaaren 5 luvun 24 §:n 2 momentissa tarkoitetulla korolla. Ostajan on myös korvattava kulut, jollei niitä saada ylijäämästä. Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun myynti on tullut lainvoimaiseksi ja koko kauppahinta on maksettu ulosottomiehelle. Myynnin valitusaika on kolme viikkoa ostotarjouksen hyväksymispäätöksestä lukien. Myös ostajan on vedottava mahdolliseen virheeseen myyntikohteessa valitusajan kuluessa. Ostajalla on oikeus tarkastaa omaisuuden kunto jo ennen sen hallintaan ottamista. Mikäli päätöksestä valitetaan, omistusoikeus ei siirry ostajalle eikä kauppakirjaa luovuteta ennen kuin valitus on lopullisesti käsitelty. Ennen kauppakirjan saamista ostajat eivät saa käyttää omaisuutta sen arvoa alentavalla tavalla. Kauppakirja luovutetaan ostajalle tai tämän määräämälle taholle (rahoittajapankille) viipymättä sen jälkeen, kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Erillistä kaupantekotilaisuutta ei järjestetä, vaan ostaja maksaa mahdollisesti jäljellä olevan loppukauppahinnan maksuajan korkoineen ulosottolaitoksen tilille sovittuna maksupäivänä. Ulosottolaitos kuolettaa panttikirjat, kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle/ostajille ja koko kauppahinta on maksettu. Mikäli ostotarjouksen hyväksymispäätöksestä valitetaan, kauppahinnan tilitystä ei tehdä ennen asian ratkaisua, vaan maksettu kauppahinta jää odottamaan Ulosottolaitoksen tilille tuomioistuimen ratkaisua. Jos tuomioistuin kumoaa myynnin valituksen johdosta, ulosottoon maksettu kauppahinta palautetaan takaisin kauppahinnan maksaneelle taholle (pankin ollessa maksaja, rahoittajapankille).

Lisätiedot

Sisältää rakennuksia

Ei

Kaavoitus

Kyllä

Tie perille

Kyllä

Omaa rantaviivaa

Kyllä

1100 m, järvi

Yksityiskohdat

Ladattavat aineistot

 • Kiinteistörekisteriote

  593-419-12-16_KO_1682422899839.pdf (24.85 KB)

 • Kiinteistön kartta

  593-419-12-16_ATKT_1682422903646.pdf (268.55 KB)

 • Metsäarvio

  Niemenkangas_Metsäarvio.pdf (314.86 KB)

 • Kuviotiedot

  Niemenkangas_Kuviokartta.pdf (829.73 KB)

 • Kuviotiedot

  Niemenkangas_Kuvioluettelo.pdf (320.9 KB)

Hintatiedot

Kohteen hinta

Kohteen hintapyyntö on 450 000 €, voit tarjota enemmän tai vähemmän.

Ostajalle tulevat maksut

Ostaja maksaa kauppahinnan lisäksi varainsiirtoveron 4% kauppahinnasta ja lainhuudon haun 151 euroa/ kiinteistö.

Tee tarjous

Kysymykset0

Kohteesta ei ole esitetty vielä kysymyksiä. Kysymyksiä voi esittää alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Tilaa Metsätilat.fi-uutiskirje

Tilaa Metsätilat.fi-uutiskirje

Saat sähköpostiisi ajankohtaista tietoa metsän ostamisesta, metsän myynnistä ja metsän hintakehityksestä.

Tilaa
 • Osta
  • Myy
   • Myy tila tai kiinteistö
   • Myyntitoimeksianto
   • Metsätilat.fi palvelut
  • Ohjeet ja oppaat
  • Yhteystiedot
  • Tietoa palvelusta
  • Seuraa meitä

  © 2023 Metsätilat.fi

  • Tietosuojaseloste
  • Välittäjille