Tulostettava myyntiesite löytyy Ladattavat aineistot -osiosta.

Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 1
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 2
Figur 1
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 3
Figur 2
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 4
Figur 3
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 5
Figur 5
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 6
Figur 6
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 7
Figur 7
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 8
Figur 8
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 9
Figur 9
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 10
Figur 10
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 1
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 2
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 3
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 4
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 5
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 6
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 7
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 8
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 9
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 10
Metsätila (Kiinteistö)

Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti

Kristiinankaupunki

Kohdenumero: 240715547

Pinta-ala

10,07 ha

Ainespuun määrä

1 772 m³

Tarjoa viimeistään

7.8.2024 23:59

Hintapyyntö

49 400 €

Tee tarjousOta yhteyttä

Kuvaus

Hela skogsfastigheten säljs. 2,74 ha av fastigheten berörs av arrendeavtal med Wind Farm Lappfjärd Oy och ligger inom vindupptagningsområdet. Parken är i produktion och hittills har årlig ersättning om 866 € utbetalats. För 2023 har utbetalats ersättning baserad på 31 kraftverk. Fr.o.m. 2024, utbetalningsår 2025, baseras ersättning på hela den utvidgade parken med 39 kraftverk. Ersättning är antingen minimiersättning (25.000 € per kraftverk fördelat mellan markägarna) eller 4,5 % av den årliga bruttoförsäljningsinkomsten av energi, beroende på vilken som är högre. Fastigheten berörs av två dikesprojekt, upphuggning av dikeslinjer pågår. Kostnader som faktureras efter äganderättens övergång betalas av köparen. Uppskattade kostnader 2024-2026 ca 276 € + moms. Bekanta er med objektet. Förfrågningar till förmedlaren före 6.7 samt efter 4.8.2024. ******************* Koko metsäkiinteistö myydään. 2,74 ha:a kiinteistöstä koskee maanvuokrasopimus Wind Farm Lappfjärd Oy:n kanssa ja sijaitsee tuulenottoalueen sisällä. Puisto on tuotannossa ja tähän asti on maksettu vuosittainen korvaus 866 €. Vuoden 2023 korvaus perustuu 31 voimaloihin. Vuodesta 2024 lähtien, maksuvuosi 2025, korvaus perustuu koko lajennettuun puistoon jossa on 39 voimalaa. Korvaus on joko minimikorvaus (25.000 €/voimala jaettuna maanomistajien kesken) tai 4,5 % vuosittaisesta energian bruttomyyntitulosta, riippuen kumpi on korkeampi. Kiinteistöä koskee kaksi ojahanketta, ojalinjojen hakkuu on käynnissä. Omistusoikeuden siirtämisen jälkeen laskutettavat kustannukset maksaa ostaja. Arvioidut kustannukset 2024-2026 noin 276 € + alv. Tutustukaa kohteeseen. Kyselyt välittäjälle ennen 6.7 ja 4.8.2024 jälkeen.

På fastigheten finns förnyelsemoget bestånd ca 0,5 ha, grövre gallringsbestånd ca 9,1 ha och klenare gallringsbestånd ca 1,4 ha. Skogens gängse värde 49.400 €. Värdet av vindkraftsavtalet har inte beaktats i värderingen, ge anbud för fastigheten med vindkraftsavtal. Anbud senast 7.8.2024. Säljaren förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud. Anbud ska ges som ett fast eurobelopp. ************************* Metsän käypä arvo 49.400 €. Tuulivoimasopimuksen arvoa ei ole huomioitu arviossa, anna tarjous kiinteistöstä tuulivoimasopimuksella. Tarjoukset viimeistään 7.8.2024. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Tarjous pyydetään kiinteänä eurohintana. Skogsvärdering gjord / metsäarvio tehty: Åstrand Victor, tel/puh 040 544 1449, victor.astrand@svf.fi. Förfrågningar före/kyselyt ennen 22.7.

Lisätiedot

Sisältää rakennuksia

Ei

Kaavoitus

Kyllä

Tie perille

Kyllä

Omaa rantaviivaa

Ei

Yksityiskohdat

Ladattavat aineistot

Hintatiedot

Kohteen hinta

Kohteen hintapyyntö on 49 400 €, voit tarjota enemmän tai vähemmän.

Ostajalle tulevat maksut

Köpesumma, överlåtelseskatt (3 % av köpesumman), köpvittnesarvode (128 €), lagfartslösen (161 €/fastighet). Vid eventuell elektronisk fastighetsaffär betalar köparen serviceavgiften i Lantmäteriverkets elektroniska överlåtelsetjänst, 221 euro. Kauppahinta, varainsiirtovero (3 % kauppahinnasta), kaupanvahvistajan palkkio (128 €), lainhuudatusmaksu (161 €/kiinteistö). Mahdollisessa sähköisessä kiinteistökaupassa ostaja maksaa Maanmittauslaitoksen sähköisen kiinteistövaihdannan palvelumaksun 221 euroa.

Tee tarjous

Kysymykset0

Kohteesta ei ole esitetty vielä kysymyksiä. Kysymyksiä voi esittää alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

newsletter_title

newsletter_title

newsletter_lead

newsletter_cta
 • Osta
  • Myy
  • Ohjeet ja oppaat
  • Yhteystiedot
  • Tietoa palvelusta
  • Seuraa meitä

  © 2024 Metsätilat.fi

  • Tietosuojaseloste
  • Välittäjille
  Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.