Till salu!

Fritidsbostad på Inre Yttergrund i Sideby, Kristinestad säljs.

På fastigheten finns en gäststuga på 25 m2 med en veranda på 9 m2, byggd i slutet av 1980 talet. Skorstenens övre del är i behov av renovering. Gäststugan är av stock och är annars i bra skick. Där finns två små rum och allrum med öppen spis. Gäststugans inventarier medföljer köpet. El-anslutning finns och gäststugan har eluppvärmning.

Där finns också en förrådsbyggnad på ca 25 m2, vilken ej är färdigställd. Förrådsbyggnadens tak är av Minerit. I förrådsbyggnaden finns en torrtoa.

Det finns ca 100 m2 outnyttjad byggrätt för fritidsbostad på fastigheten.

Tomten är högt belägen med fin utsikt över Lötfjärden. Strand mot öster som fortsätter mot sydost.  Ca 10 minuters båtfärd från Vedholmens hamn i Sideby, Kristinestad. Båtplats kan hyras vid Vedholmens hamn av Kristinestad stad. Båtplatsen är betald för år 2020.

Fastigheten heter Solberg 287-415-22-93 och består av 0,935 ha.

Avstånd till Björneborg ca 80 km och till Vasa 140 km.

Besök gärna fastigheten. Förevisning enligt överenskommelse Anki Svenn, tel. 040 8232364, anki.svenn@svf.fi.

Prisbegäran 65.000 euro eller ge anbud!

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Ja » Ytterligare information

Kvar ca 100 m2.

Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej
Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.