Möjligheternas fritidstomt!

Fritidsfastighet med ca 2,5 ha skogsmark omkring, med adress Björkklobbskatvägen 250 i Nämpnäs, Närpes till salu.

På tomten finns e stilig Weekend house bastubyggnad samt ett utvändigt klart uthus och ett utedass. Oanvänd byggrätt finns.

Elanslutning finns. 

Bastun är ca 40 m2 med omklädningsrum, allrum och alkov och är uppförd 2001. Uthuset som är ca 20 m2 är inte inrett, endast utvändigt klart.  

Stranden är i behov av muddring. Tillstånd eller anmälan om muddring krävs. 

Möjlighet att köpa tillandningar.

Visning enligt överenskommelse.

Till fastigheten hör även ett skogsområde på 0,04 ha som finns nära Fallvägen i Nämpnäs.

Ge anbud!

Plan Generalplan » Ytterligare information

Stranddetaljplan finns också

Strandbyggnadsrätt Ja
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Björkklobbskatvägen, årsavgift ca 100 euro, samt enligt uppgifter i fastighetsregisterutdraget.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.