Vi ordnar en visning med båttransport till Aspskäret: 
Torsdag 27.6. kl 14:00 med avfärd från Grisselören
Boka plats senast tisdag 25.6. före kl 16:00, till Joakim Holmqvist, 0400 180 581, eller per epost: joakim.holmqvist@svf.fi.

Ta med egen flytväst.

Hela fastigheten på Aspskäret säljs. På fastigheten finns fem byggrätter, två bebyggda och tre obebyggda samt ca 17 ha skog.

Den ena byggnaden är en kulturhistorisk värdefull byggnad vilket kan begränsa vid rivning och byggande.

Ett idylliskt strandställe omgiven av en stor vacker och välskött skog samt en underbar stor fin sandstrand. Ett riktigt smultronställe värt ett besök. 

Fastigheten säljs som en helhet, ge ett bud!

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Ja
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej
Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag

Energy certificate The plan does not have energy certificate