Hela fastigheten på Aspskäret säljs. På fastigheten finns fem byggrätter, två bebyggda och tre obebyggda samt ca 17 ha skog.

Den ena byggnaden är en kulturhistorisk värdefull byggnad vilket kan begränsa vid rivning och byggande.

Ett idylliskt strandställe omgiven av en stor vacker och välskött skog samt en underbar stor fin sandstrand. Ett riktigt smultronställe värt ett besök. 

Fastigheten säljs endera som en helhet, eller i två delar.

Del 1: Består av gammal villa med sandstrand samt obebyggd byggrätt.

Del 2: Består av gammal villa, vilken är kulturhistorisk samt två obebyggda byggrätter.

Ge bud på helheten eller på endera Del 1 eller Del 2!

Specifiera ditt bud.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Ja » Ytterligare information

2 bebyggda samt 3 obebyggda byggrätter

Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej
Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag