Hela fastigheten säljs bestående av totalt 9,755 ha! 

Ge anbud för helheten eller i delar!

Del 1: Består av tre basskiften på totalt 8,58 ha stödberättigad åkermark invid Helgeåvägen.

Del 2: Består av ett basskifte på 0,89 ha stödberättigad åkermark vid Finnån.

Anbud ges för helheten eller för delarna skilt för sig. Specifiera ditt anbud!

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag. Ingen vägrätt till Finnån skiftet.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.