Hela fastigheten säljs!

Ge anbud för hela fastigheten eller skiftesvist!

Hela fastigheten säljs. Fastigheten består av 20,27 ha stödberättigad åkermark.

Del 1 Består av ca 3,3 ha stödberättigad åkermark.

Del 2 Består av ca 4,4 ha stödberättigad åkermark.

Del 3 Består av 3,89 ha stödberättigad åkermark. 

Del 4 Består av basskifte nr 1081, 3,07 ha, nr 1077, 0,76 ha , nr 5180, 4 ha stödberättigad åkermark. Basskifte nr 1077 är insått med kummin.

Ge anbud för hela fastigheten eller för delarna skilt för sig. Specifiera ditt anbud!

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdraget.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.