Hela fastigheten invid Heljobäcken i Långåminne säljs.

Fastigheten består av 1,88 ha. Enligt basskifteskartan 1,83 ha stödberättigad åkermark.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdraget.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.