Prislista

FÖRMEDLINGSARVODE

I arvodet ingår värdering, marknadsföring, uppgörande av ett köpebrev samt praktiska arrangemang.

- 4,6 % av köpesumma (inkl.moms)

- minimiavgift 1600€

- minimiavgift utan annons 1100€

KOSTNAD OM EJ KÖP

- 500€ + värdering

MÄNGDTILLÄGG

- flera köpebrev / uppdragsavtal, faktureras 350€ / köpebrev

- ägs fastigheten av 3 eller flera, faktureras 65€ / ägare

KÖPE- & GÅVOBREV

- 350€ / köpe- & gåvobrev + 65€ / fastighet

- flera köpebrev / uppdragsavtal, faktureras 350€ / köpebrev

- ägs fastigheten av 3 eller flera, faktureras 65€ / ägare

ANSÖKAN OM LAGFART

- 150€

SKATTEBERÄKNINGAR

- 65€ / h

ARVSSKIFTEN

- 65€ / h

ÖVRIGT

- 65€ / h