Prislista

FÖRMEDLINGSARVODE
I arvodet ingår värdering, marknadsföring, uppgörande av ett köpebrev samt praktiska arrangemang.
- 4,6 % av köpesumma (inkl.moms)
- minimiavgift 1800€
- minimiavgift utan annons 1300€

KOSTNAD OM EJ KÖP
- 500€ + värdering

MÄNGDTILLÄGG
- flera köpebrev / uppdragsavtal, faktureras 400€ / köpebrev
- ägs fastigheten av 3 eller flera, faktureras 65€ / ägare

KÖPE- & GÅVOBREV
- 400€ / köpe- & gåvobrev + 65€ / fastighet
- flera köpebrev / uppdragsavtal, faktureras 400€ / köpebrev
- ägs fastigheten av 3 eller flera, faktureras 65€ / ägare

ANSÖKAN OM LAGFART
- 150€

SKATTEBERÄKNINGAR
- 90€ / h

ARVSSKIFTEN
- 90€ / h

ÖVRIGT
- 90€ / h