Hela fastigheten bestående av skogsmark i ett skifte invid Lahnakoskivägen säljs.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Fastigheten gränsar till väg.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår