Del av fastigheten, två skiften skogsmark, säljs. 

Skiftet Vistobacken består av ca 30 ha skogsmark och ligger invid Vistobacka skogsväg.

Skiftet Vitsarlandet består av ca 11,4 ha skogsmark och ligger invid Storfors skogsväg.

Anbud för bägge skiftena tillsammans eller skiftesvis, precisera vad anbudet gäller.

På samma området till salu även del av Gustas 22:3, ca 14 ha skogsmark, se annons 800683B.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Ingår inte.