Del av fastigheten, ett skifte om ca 53 ha skogmark invid Kåtö-Bergöland privatväg på Långö säljs. Från försäljningen undantas ett mindre område vid båthamnen, se karta bifogad till värderingen. Av skiftet ligger ca 21,9 ha inom naturskyddsområde.

Vindfällen har inte beaktas i värderingen.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Ingår inte.