Fastigheten består av fyra skiften, tre skogsskiften och en tomt med byggrätt i Replot byn; Alexandersgatan.

Hela fastigheten säljs. Anbud skiftesvist eller för hela fastigheten. På fastigheten finns även en tomt med byggrätt vid Alexandersgatan.

Skifte 1:  Tomt med byggrätt invid Alexandersgatan, ca 0,15 ha. Ge anbud!

Skifte 2: Basskatfladan, 4,9 ha, värdering 5.913 euro

Skifte 3: Stormossen, 1 ha, värdering 3.298 euro. 

Skifte 4: Norrändan, 4,6 ha, värdering 14.822 euro

Vid Basskatfladan är även grannfastigheterna till salu.

Plan Detaljplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår