Hela fastigheten som består av ca 10,8 ha skogsmark och ca 6,9 ha stödberättigad åkermark är till salu.

Anbud skiftesvist eller för hela fastigheten. Specifiera ditt anbud.

Skifte 1: Skogen ca 8,7 ha, värdering 24.539 euro.

Skifte 2: Åker 6,9 ha + skog ca 2,1 ha. Ge anbud för åkermarken. Skogsmarken är värderad till 8.233 euro. Finns undertecknat arrendeavtal t.o.m. 31.3.2021.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.