Hela fastigheten på 17,77 ha säljs. Fastigheten består av ca 10,8 ha skogsmark och ca 6,9 ha stödberättigad åkermark.  

Anbud skiftesvist eller för hela fastigheten. Specifiera ditt anbud!  Vägrätter finns. 

Skifte 1:  Skogsmark ca 8,7 ha,  värdering 24.433 euro.

Skifte 2: Åkermark ca  6,9 ha + skogsmark ca 2,1 ha. Åkermarken är värderad till 62.790 euro (2017), skogsmarken är värderad till 8.259 euroa. Arrendeavtal för åkermarken är ikraft till 31.3.2021. 

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.