Hela fastigheten säljs. Fastigheten består av tre skiften. Ett vid Skaghamnfladan invid Björkö Västra skogsväg och två skiften invid Björkö Östra skogsväg.

Ge anbud för Västra eller Östra skiftena, eller för hela fastigheten.

Björkö Västra skogsväg: Skiftet består av 4,9 ha skogsmark och är värderat till 31.282 euro.

Björkö Östra skogsvägs skiften består av ca 1,5 ha skogsmark som är värderat till 2.446 e och ca 1,2 ha åkermark, ca 0,6 ha är stödberättigad.  Ge anbud för åkermarken!

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

ingår.