Del av fastigheten Fannys 5:182 (ett skifte), del av fastigheten Jennys 5:106 (ett skifte) och del av fastigheten Ragnhild 5:184 (ett skifte) säljs. Skiftena ligger intill varandra och omfattar 2,7 ha skogsmark.

Till salu även andra skiften på samma område, se objekten 510A, 510B och 510C. 

Specifiera i anbudet vilka skiften/helheter anbudet avser.

Plan Generalplan » Ytterligare information

Fannys 5:182 och Ragnhild 5:184 generalplan, Jennys 5:106 ingen plan.

Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Ingår inte för Fannys 5:182, ingår för Ragnhild 5:184 och Jennys 5:106.