Del av fastigheten Osvalds 5:181 (två skiften) och ett intilliggande skifte, del av fastigheten Ragnhild 5:184, säljs. Skiftena omfattar 3,9 ha skogsmark.

Till salu även andra skiften tillhörande dessa och andra fastigheter på samma område, se objekten 510A, 510B och 510D. 

Specifiera i anbudet vilka skiften/helheter anbudet avser.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.