Del av fastigheten Rålandi 3:195 totalt ca 25,3 ha skogsmark säljs.

Anbud ges skiftesvist eller för alla skiftena gemensamt. Specifiera ditt anbud!

Skifte 1:  ca 2,1 ha skogsmark, skogsvärdering 2.905 e

Skifte 2: ca 1,9 ha skogsmark, skogsvärdering 2.453 e

Skifte 3: ca 21,3 ha skogsmark invid Hömoss skogsväg, skogsvärdering 52.887 e

 

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår