Del av fastigheten, ca 5,8 skogsmark och ca 0,2 ha stödberättigad åkermark, vid Norrskogen i Munsmo säljs. På objektet kan finnas endel stormfällda träd.

Skogsmarkens värde 33.457 euro. Ge anbud för åkermarken! Skiftet säljs som en helhet.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej
Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår ej!