Hela fastigheten säljs.

Grannfastigheten Lind 12:143 är också till salu.

Fastigheten består av 5,11 ha skogsmark och är värderat till 20.052 euro.

 

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.