Hela skogsfastigheten säljs!

Fastigheten som består av 4,089 ha skogsmark finns i Vassor nära Spikarna vid Mälsorlandet. Skogsvärdering 8.350 euro.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.