Hela fastigheten bestående av två skiften säljs. Anbud skiftesvist eller för hela fastigheten. Specifiera ditt anbud.

Skifte 1 Nya Jossverk, ca 3,8 ha, värderat till 5.978 euro.

Skifte 2 Kråkträsket, ca 1,7 ha, värderat till 6.265 euro.

Iskmo skogsväg är låst. Kontakta Matias Storm, 0500 272910,  i god tid för att få tillgång till nyckel.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.