Hela fastigheten bestående av både tomt-, skogs- och stödberättigad åkermark i Björköby säljs.

 

Ta kontakt ifall intresserad av visning av tomten med byggnader, Anki Svenn telefon 040 8232364, anki.svenn@svf.fi.

 

Fastigheten består av totalt 20,31 ha. 

A) Härören: 2 skiften skogsmark. Ca 15,3 ha värderat till 75.879 e och 1,6 ha värderat till 6.886 e. Totalt 82.765 e.
Fastigheten Härusfladan 12:74 mittemellan skiftena är också till salu. Se mer info på vår hemsida.

B) Björkövägens hage: Består av ca 3,6 ha. Ca 3 ha åkermark, varav ca 2,17 ha stödberättigad åkermark och ca 0,6 ha skogsmark. Skogsmarken värderad till 2.693 e. Eventuell tomtmark! Ge anbud för åkermarken!

C) Björkövägen tomten: Renoveringsobjekt invid Björkövägen. Fin tomt på ca 0,5 ha. På tomten finns ett gammalt bostadshus med 3 uthusbyggnader. Alla byggnader är i dåligt skick och i behov av grundrenovering. Huset har varit obebott i över 20 år. El- och vattenanslutningar ingår. Tomten är en fin sluttningstomt mitt i byn! Besök gärna området och kika in genom fönstren. Lösöre ingår inte i försäljningen. Ge anbud!

Anbud kan ges för A, B, C skilt för sig eller för hela fastigheten! Specifiera ditt anbud.

Flygfotot över tomten med husen är från år 2001!

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.