Hela fastigheten säljs. Tre olika skiften; På Lilla Långraden, Finnörsfladan säljs som en helhet och Slåttörarna skiftet.

Anbud kan ges för Lilla Långraden och Finnörsfladan skiftena gemensamt (1.) och för Slåttörarna skiftet (2.) skilt för sig. Eller för hela fastigheten. 

Fastigheten består av skogsmark i tre skiften.

Anbud skild för 1. och 2. an för hela fastigheten gemensamt.

1. Lilla Långraden/Hästskäret och Finnörsfladan: Består av totalt 17,1  ha skogsmark.
Lilla Långraden är privat naturskyddsområde. Skogsbruk inte tillåtet. Tillåtet att hålla får på bete. Enbart markvärdet värderat; 3.920 e. 
Ca 2,8 ha av Finnörsflada skiftet är privat naturskyddsområde. Totalt är skiftet ca 7,3 ha, varav skogsmark ca 4,1 ha. Skogsvärdering inklusive markvärde för naturskyddsområde, totalt 8.461 e.  

2. Slåttörarna: Består av ca 1,2 ha skogsmark. Skogsvärdering 3.645 e.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Ja » Ytterligare information

Naturskyddsområde, privat, Västra finlands miljöcentral.

Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.