Hela fastigheten vid Munsmovägen i Solf säljs!

Hela fastigheten bestående av 1,786 ha skogsmark invid Munsmovägen i Solf säljs. 

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Skyddsområde för langsväg

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.